Accessibilitat

Ecoenergia Solar > Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

ECOENERGIA SISTEMES SOLARS S.L. s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018:
En el portal poden existir continguts en altres idiomes en els quals no està etiquetat correctament el canvi d’idioma
Els elements multimèdia sol àudio no tenen alternativa
Existeixen vídeos sense subtítols
Hi ha contingut textual sense un contrast suficient
S’observa com en alguns casos el focus no compleix amb el mínim ràtio de contrast requerit
En algun cas pot produir-se solapament de contingut

Càrrega desproporcionada:

No aplica.

Contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada l’11 de desembre de 2023.

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una autoavaluació realitzada per ONSOM SL amb el suport de l’Eina IRA (Informe de Revisió d’Accessibilitat) de l’Observatori d’Accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 11 de desembre de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
transmetre altres dificultats d’accés al contingut
formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
a través del formulari de Contacte

Les comunicacions seran rebudes i tractades.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del formulari de contacte pot presentar:

una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas de no haver obtingut resposta.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1)
està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera
està dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)
s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulles d’estil CSS 3 per al seu disseny
A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per a facilitar la seva interpretació i millorar la navegació pel portal web.

caCatalan
Saltar al contingut