Auditories energètiques

Ecoenergia Solar > Auditories energètiques

Una auditoria energètica, segons la UNE-216501:2009, és defineix com el procés sistemàtic, independent i documentat per l’obtenció d’evidències i la seva avaluació objectiva en una organització amb l’objecte d’obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del seu cost, detectar i avaluar les diferents oportunitats d’estalvi, millora de l’eficiència i diversificació de l’energia i la seva repercussió al cost energètic i de manteniment, així com altres beneficis i costos associats. Per tant, es proposaran solucions encaminades a aconseguir un ús racional i més eficient dels recursos energètics disponibles.

Revisió del consum

Fem un estudi sobre l'historial de consum energètic de l'edifici i de les seves instal·lacions.

Inversions fotovoltaiques

Fem les propostes d'inversions perquè pugui compensar en la seva factura de consum energètic.
En Ecoenergia contamos con los profesionales para hacer auditorias energéticas.
caCatalan
Saltar al contingut